Vỏ Case Máy Tính

Thursday, March 15, 2018

VỎ CASE MÁY TÍNH GIPCO GIP3986GAR

Thông sô sản phẩm Vỏ Case máy tính GIPCO GIP3986GAR

Hãng sản xuất: GIPCO
Model: GIP39-86GAR
Vật liệu: thép không ri
Độ dày 0.4MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống giật
CD-ROM bays/Drive bays/USBport/Audio/Microphone/ Motherboard ATX
Kích thước (LxWxH) : 400x176x410mm
Vỏ Case máy tính GIPCO GIP3986GAR
Vỏ Case máy tính GIPCO GIP3986GAR
Vỏ Case máy tính GIPCO GIP3986GAR
Vỏ Case máy tính GIPCO GIP3986GAR
Vỏ Case máy tính GIPCO GIP3986GAR

Wednesday, November 8, 2017

VỎ CASE MÁY TÍNH GIPCO GIP3386B

Thông số kỹ thuật Vỏ case máy tính GIPCO GIP3386B

Thương Hiệu: GIPCO
Model: GIP33-86B
Vật liệu thép không rỉ, độ dày 0.5MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống giật,
CD-ROM bays/Drive bays/USBport/Audio/Microphone/ Motherboard ATX/
Kích thước (LxWxH) : 400176410mm

Hình ảnh Vỏ case máy tính GIPCO GIP3386B

Vỏ case máy tính GIPCO GIP3386B

VỎ CASE MÁY TÍNH GIPCO GIP3386E

Thông số kỹ thuật Vỏ case máy tính GIPCO GIP3386E

Thương Hiệu: GIPCO
Model: GIP33-86E
Vật liệu thép không rỉ, độ dày 0.5MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống giật, CD-ROM bays/Drive bays/USBport/Audio/Microphone/ Motherboard ATX/
Kích thước (LxWxH) : 400x176x410mm

Hình ảnh Vỏ case máy tính GIPCO GIP3386E

Vỏ case máy tính GIPCO GIP3386E

VỎ CASE MÁY TÍNH GIPCO GIP3686A

Thông số kỹ thuật Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686A

Model: GIP3686A
Vật liệu: thép không rỉ, độ dày 0.5MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống giật, CD-ROM bays/Drive bays/USBport/Audio/Microphone/ Motherboard ATX/
Kích thước (LxWxH): 360x170x380mm

Hình ảnh Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686A

Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686A

VỎ CASE MÁY TÍNH GIPCO GIP3686B

Thông số kỹ thuật Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686B

Model: GIP3686B
Vật liệu: thép không rỉ, độ dày 0.5MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống giật, CD-ROM bays/Drive bays/USBport/Audio/Microphone/ Motherboard ATX
Kích thước (LxWxH): 360x170x380

Hình ảnh Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686B

Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686A

VỎ CASE MÁY TÍNH GIPCO GIP3686C

Thông số kỹ thuật Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686C

Model: GIP3686C
Vật liệu: Vật liệu thép không rỉ, độ dày 0.5MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống giật, CD-ROM bays/Drive bays/USBport/Audio/Microphone/ Motherboard ATX
Kích thước (LxWxH): 360x170x380

Hình ảnh Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686C

Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686C

VỎ CASE MÁY TÍNH GIPCO GIP3686D

Thông số kỹ thuật Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686D

Model: GIP3686D
Vật liệu: Vật liệu thép không rỉ, độ dày 0.5MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống giật, CD-ROM bays/Drive bays/USBport/Audio/Microphone/ Motherboard ATX
Kích thước (LxWxH): 360x170x380

Hình ảnh Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686D

Vỏ case máy tính GIPCO GIP3686D